Zamknij okno Drukuj dokument

Przetarg nieograniczony na zadanie p.n.: "Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w miejscowości Teklinów - etap I"

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (448.9kB)    
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (557.8kB)    
Załącznik nr 01 - formularz ofertowy (765kB)    
Załącznik nr 02 - oświadczenie o spełnianiu warunków (39.5kB)    
Załącznik nr 03 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (41.5kB)    
Załącznik nr 04 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (36.5kB)    
Załącznik nr 05 - wykaz wykonanych robót budowlanych (46kB)    
Załącznik nr 06 - wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (49kB)    
Załącznik nr 07 - przedmiar robót branża sanitarna (72.7kB)    
Załącznik nr 08 - przedmiar robót branża elektryczna (63.5kB)    
Załącznik nr 09 - projekt bud. Tom I (49.5MB)    
Załącznik nr 10 - projekt bud. Tom II (1.5MB)    
Załącznik nr 11 - projekt bud. cz. elektryczna (2.4MB)    
Załącznik nr 12 - opinia geotechniczna (8.8MB)    
Załącznik nr 13 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (456.8kB)    
Załącznik nr 14 - schemat kanalizacji sanitarnej dla etapu I (453.4kB)    
Załącznik nr 15 - projekt umowy (284.1kB)    
Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia (644.8kB)    
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (246.2kB)    
Kolejna zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia (594.8kB)    
Kolejne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (166.9kB)    
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ (1.1MB)    
Dokumentacja techniczna wykonania światłowodowych przyłączy telekomunikacyjnych (1.1MB)    
Zaktualizowany Załącznik nr 01 do SIWZ - formularz ofertowy (768kB)    
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 03-06-2020 (653.9kB)    
Informacja o złożonych ofertach (605.7kB)    
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (684.7kB)    

Metadane

Źródło informacji:Daniel Wieczorek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Daniel Wieczorek
Data wprowadzenia:2019-11-27 13:46:30
Opublikował:Daniel Wieczorek
Data publikacji:2019-11-27 13:53:05
Ostatnia zmiana:2020-07-17 09:54:34
Ilość wyświetleń:1210