Zamknij okno Drukuj dokument

Rada Gminy

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy z zastrzeżeniem przepisów o referendum gminnym.

Radni są wybierani w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady Gminy określa odrębna ustawa.

W skład Rady wchodzą:

  1. Przewodniczący,
  2. Dwóch Wiceprzewodniczących,
  3. Komisja Rewizyjna,
  4. Komisja Gospodarki i Mienia,
  5. Komisja Infrastruktury Technicznej,
  6. Komisja Socjalna,
  7. doraźne komisje do określonych zadań.

Sesje Rady są jawne.
Jawność sesji oznacza, że podczas obrad na sali może być obecna publiczność, która zajmuje wyznaczone w tym celu miejsca.
Utrwalanie przez publiczność przebiegu obrad przy pomocy urządzeń audiowizualnych może odbywać się wyłącznie za zgodą Rady.

Metadane

Źródło informacji:Piotr Włodarczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Piotr Włodarczyk
Data wprowadzenia:2018-05-24 14:22:45
Opublikował:Piotr Włodarczyk
Data publikacji:2018-05-24 14:23:02
Ostatnia zmiana:2018-05-24 14:23:21
Ilość wyświetleń:808