Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2019-11-27 13:46:30 Daniel Wieczorek Utworzenie
2019-11-27 13:48:53 Daniel Wieczorek Dodano załącznik o nazwie "Ogłoszenie o zamówieniu" w pozycji nr 1
2019-11-27 13:48:54 Daniel Wieczorek Dodano załącznik o nazwie "Specyfikacja istotnych warunków zamówienia" w pozycji nr 2
2019-11-27 13:48:54 Daniel Wieczorek Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 01 - formularz ofertowy" w pozycji nr 3
2019-11-27 13:48:54 Daniel Wieczorek Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 02 - oświadczenie o spełnianiu warunków" w pozycji nr 4
2019-11-27 13:48:54 Daniel Wieczorek Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 03 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu" w pozycji nr 5
2019-11-27 13:48:54 Daniel Wieczorek Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 04 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej" w pozycji nr 6
2019-11-27 13:48:54 Daniel Wieczorek Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 05 - wykaz wykonanych robót budowlanych" w pozycji nr 7
2019-11-27 13:48:55 Daniel Wieczorek Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 06 - wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia" w pozycji nr 8
2019-11-27 13:48:55 Daniel Wieczorek Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 07 - przedmiar robót branża sanitarna" w pozycji nr 9
2019-11-27 13:48:55 Daniel Wieczorek Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 08 - przedmiar robót branża elektryczna" w pozycji nr 10
2019-11-27 13:48:59 Daniel Wieczorek Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 09 - projekt bud. Tom I" w pozycji nr 11
2019-11-27 13:49:00 Daniel Wieczorek Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 10 - projekt bud. Tom II" w pozycji nr 12
2019-11-27 13:49:00 Daniel Wieczorek Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 11 - projekt bud. cz. elektryczna" w pozycji nr 13
2019-11-27 13:49:01 Daniel Wieczorek Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 12 - opinia geotechniczna" w pozycji nr 14
2019-11-27 13:49:02 Daniel Wieczorek Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 13 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych" w pozycji nr 15
2019-11-27 13:49:02 Daniel Wieczorek Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 14 - schemat kanalizacji sanitarnej dla etapu I" w pozycji nr 16
2019-11-27 13:49:02 Daniel Wieczorek Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 15 - projekt umowy" w pozycji nr 17
2019-11-27 13:49:03 Daniel Wieczorek Dodano załącznik o nazwie "Ogłoszenie o zamówieniu" w pozycji nr 1
2019-11-27 13:49:03 Daniel Wieczorek Dodano załącznik o nazwie "Specyfikacja istotnych warunków zamówienia" w pozycji nr 2
2019-11-27 13:49:03 Daniel Wieczorek Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 01 - formularz ofertowy" w pozycji nr 3
2019-11-27 13:49:03 Daniel Wieczorek Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 02 - oświadczenie o spełnianiu warunków" w pozycji nr 4
2019-11-27 13:49:03 Daniel Wieczorek Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 03 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu" w pozycji nr 5
2019-11-27 13:49:03 Daniel Wieczorek Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 04 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej" w pozycji nr 6
2019-11-27 13:49:03 Daniel Wieczorek Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 05 - wykaz wykonanych robót budowlanych" w pozycji nr 7
2019-11-27 13:49:03 Daniel Wieczorek Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 06 - wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia" w pozycji nr 8
2019-11-27 13:49:03 Daniel Wieczorek Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 07 - przedmiar robót branża sanitarna" w pozycji nr 9
2019-11-27 13:49:03 Daniel Wieczorek Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 08 - przedmiar robót branża elektryczna" w pozycji nr 10
2019-11-27 13:49:05 Daniel Wieczorek Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 09 - projekt bud. Tom I" w pozycji nr 11
2019-11-27 13:49:05 Daniel Wieczorek Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 10 - projekt bud. Tom II" w pozycji nr 12
2019-11-27 13:49:05 Daniel Wieczorek Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 11 - projekt bud. cz. elektryczna" w pozycji nr 13
2019-11-27 13:49:06 Daniel Wieczorek Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 12 - opinia geotechniczna" w pozycji nr 14
2019-11-27 13:49:06 Daniel Wieczorek Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 13 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych" w pozycji nr 15
2019-11-27 13:49:06 Daniel Wieczorek Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 14 - schemat kanalizacji sanitarnej dla etapu I" w pozycji nr 16
2019-11-27 13:49:06 Daniel Wieczorek Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 15 - projekt umowy" w pozycji nr 17
2019-11-27 13:51:14 Daniel Wieczorek Usunięto załącznik o nazwie "Ogłoszenie o zamówieniu"
2019-11-27 13:51:14 Daniel Wieczorek Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 01 - formularz ofertowy"
2019-11-27 13:51:14 Daniel Wieczorek Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 01 - formularz ofertowy"
2019-11-27 13:51:14 Daniel Wieczorek Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 03 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu"
2019-11-27 13:51:14 Daniel Wieczorek Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 02 - oświadczenie o spełnianiu warunków"
2019-11-27 13:51:14 Daniel Wieczorek Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 03 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu"
2019-11-27 13:51:14 Daniel Wieczorek Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 02 - oświadczenie o spełnianiu warunków"
2019-11-27 13:51:14 Daniel Wieczorek Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 04 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej"
2019-11-27 13:51:14 Daniel Wieczorek Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 05 - wykaz wykonanych robót budowlanych"
2019-11-27 13:51:14 Daniel Wieczorek Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 06 - wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia"
2019-11-27 13:51:14 Daniel Wieczorek Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 05 - wykaz wykonanych robót budowlanych"
2019-11-27 13:51:14 Daniel Wieczorek Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 06 - wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia"
2019-11-27 13:51:14 Daniel Wieczorek Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 07 - przedmiar robót branża sanitarna"
2019-11-27 13:51:14 Daniel Wieczorek Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 07 - przedmiar robót branża sanitarna"
2019-11-27 13:51:14 Daniel Wieczorek Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 08 - przedmiar robót branża elektryczna"
2019-11-27 13:51:14 Daniel Wieczorek Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 08 - przedmiar robót branża elektryczna"
2019-11-27 13:51:14 Daniel Wieczorek Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 09 - projekt bud. Tom I"
2019-11-27 13:51:14 Daniel Wieczorek Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 09 - projekt bud. Tom I"
2019-11-27 13:51:14 Daniel Wieczorek Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 10 - projekt bud. Tom II"
2019-11-27 13:51:14 Daniel Wieczorek Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 10 - projekt bud. Tom II"
2019-11-27 13:51:14 Daniel Wieczorek Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 11 - projekt bud. cz. elektryczna"
2019-11-27 13:51:14 Daniel Wieczorek Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 11 - projekt bud. cz. elektryczna"
2019-11-27 13:51:14 Daniel Wieczorek Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 12 - opinia geotechniczna"
2019-11-27 13:51:14 Daniel Wieczorek Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 12 - opinia geotechniczna"
2019-11-27 13:51:14 Daniel Wieczorek Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 13 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych"
2019-11-27 13:51:14 Daniel Wieczorek Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 13 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych"
2019-11-27 13:51:14 Daniel Wieczorek Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 14 - schemat kanalizacji sanitarnej dla etapu I"
2019-11-27 13:51:14 Daniel Wieczorek Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 14 - schemat kanalizacji sanitarnej dla etapu I"
2019-11-27 13:51:14 Daniel Wieczorek Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 15 - projekt umowy"
2019-11-27 13:51:14 Daniel Wieczorek Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 15 - projekt umowy"
2019-11-27 13:51:14 Daniel Wieczorek Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 04 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej"
2019-11-27 13:51:14 Daniel Wieczorek Usunięto załącznik o nazwie "Specyfikacja istotnych warunków zamówienia"
2019-11-27 13:51:14 Daniel Wieczorek Usunięto załącznik o nazwie "Specyfikacja istotnych warunków zamówienia"
2019-11-27 13:51:14 Daniel Wieczorek Usunięto załącznik o nazwie "Ogłoszenie o zamówieniu"
2019-11-27 13:51:15 Daniel Wieczorek Dodano załącznik o nazwie "Ogłoszenie o zamówieniu" w pozycji nr 1
2019-11-27 13:51:15 Daniel Wieczorek Dodano załącznik o nazwie "Specyfikacja istotnych warunków zamówienia" w pozycji nr 2
2019-11-27 13:51:16 Daniel Wieczorek Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 01 - formularz ofertowy" w pozycji nr 3
2019-11-27 13:51:16 Daniel Wieczorek Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 02 - oświadczenie o spełnianiu warunków" w pozycji nr 4
2019-11-27 13:51:16 Daniel Wieczorek Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 03 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu" w pozycji nr 5
2019-11-27 13:51:16 Daniel Wieczorek Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 04 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej" w pozycji nr 6
2019-11-27 13:51:16 Daniel Wieczorek Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 05 - wykaz wykonanych robót budowlanych" w pozycji nr 7
2019-11-27 13:51:16 Daniel Wieczorek Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 06 - wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia" w pozycji nr 8
2019-11-27 13:51:17 Daniel Wieczorek Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 07 - przedmiar robót branża sanitarna" w pozycji nr 9
2019-11-27 13:51:17 Daniel Wieczorek Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 08 - przedmiar robót branża elektryczna" w pozycji nr 10
2019-11-27 13:51:33 Daniel Wieczorek Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 09 - projekt bud. Tom I" w pozycji nr 11
2019-11-27 13:51:49 Daniel Wieczorek Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 10 - projekt bud. Tom II" w pozycji nr 12
2019-11-27 13:52:36 Daniel Wieczorek Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 11 - projekt bud. cz. elektryczna" w pozycji nr 13
2019-11-27 13:52:37 Daniel Wieczorek Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 12 - opinia geotechniczna" w pozycji nr 14
2019-11-27 13:52:37 Daniel Wieczorek Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 13 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych" w pozycji nr 15
2019-11-27 13:52:38 Daniel Wieczorek Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 14 - schemat kanalizacji sanitarnej dla etapu I" w pozycji nr 16
2019-11-27 13:52:38 Daniel Wieczorek Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 15 - projekt umowy" w pozycji nr 17
2019-11-27 13:53:13 Daniel Wieczorek Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2020-03-19 14:16:12 Daniel Wieczorek Dodano załącznik o nazwie "Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia" w pozycji nr 18
2020-03-19 14:16:13 Daniel Wieczorek Aktualizacja
2020-03-19 14:38:21 Daniel Wieczorek Dodano załącznik o nazwie "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia" w pozycji nr 19
2020-03-19 14:38:22 Daniel Wieczorek Aktualizacja
2020-05-07 13:07:59 Daniel Wieczorek Dodano załącznik o nazwie "Kolejna zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia" w pozycji nr 20
2020-05-07 13:08:00 Daniel Wieczorek Aktualizacja
2020-05-07 13:09:43 Daniel Wieczorek Dodano załącznik o nazwie "Kolejne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia" w pozycji nr 21
2020-05-07 13:09:44 Daniel Wieczorek Aktualizacja
2020-06-03 13:18:51 Daniel Wieczorek Dodano załącznik o nazwie "Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ" w pozycji nr 22
2020-06-03 13:18:51 Daniel Wieczorek Dodano załącznik o nazwie "Dokumentacja techniczna wykonania światłowodowych przyłączy telekomunikacyjnych" w pozycji nr 23
2020-06-03 13:18:51 Daniel Wieczorek Dodano załącznik o nazwie "Zaktualizowany Załącznik nr 01 do SIWZ - formularz ofertowy" w pozycji nr 24
2020-06-03 13:18:52 Daniel Wieczorek Aktualizacja
2020-06-03 13:30:30 Daniel Wieczorek Dodano załącznik o nazwie "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 03-06-2020" w pozycji nr 25
2020-06-03 13:30:31 Daniel Wieczorek Aktualizacja
2020-06-30 14:15:39 Daniel Wieczorek Dodano załącznik o nazwie "Informacja o złożonych ofertach" w pozycji nr 26
2020-06-30 14:15:40 Daniel Wieczorek Aktualizacja
2020-07-17 09:54:32 Daniel Wieczorek Dodano załącznik o nazwie "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej" w pozycji nr 27
2020-07-17 09:54:34 Daniel Wieczorek Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij