Urząd jest jednostką budżetową Gminy, powołaną do zapewnienia organom Gminy pomocy w wykonywaniu zadań i kompetencji.

Siedzibą Urzędu jest miejscowość Kruszyna.

Kierownikiem Urzędu jest Wójt.

Wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, organizuje jego pracę przy pomocy Sekretarza i Skarbnika.