Gmina KRUSZYNA

Rodzaj Gmina wiejska Gmina Kruszyna
Województwo śląskie
Powiat częstochowski
Kod 42-282
Miejscowosć KRUSZYNA
Kontakt

Kruszyna, ul. Andrzeja Kmicica 5
tel.: 34 320 20 03, fax 34 320 20 54

e-mail: ug@kruszyna.pl
Biuro Obsługi Interesanta: EBOI
Woda i ścieki: QWEB
Adres skrytki ePUAP: /853xtaon2b/eod
Konta bankowe Konto podstawowe (podatki i inne opłaty):
17 8258 0005 2001 0000 0228 0001
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
95 8258 0005 2000 0000 0228 0102
Wójt mgr inż. Jadwiga Zawadzka
tel. 34 320 20 03
e-mail: wojt@kruszyna.pl
Zastępca Wójta  
tel.
e-mail:
Sekretarz mgr Małgorzata Wierzbicka
tel. 34 320 20 03 w. 27
e-mail: sekretarz@kruszyna.pl
Skarbnik mgr inż. Ewelina Kokot
tel. 34 320 20 03 w. 29
e-mail: skarbnik@kruszyna.pl
Przewodniczący Rady Józef Wąsikiewicz
tel. 34 320 20 03 w. 26
e-mail: prz_rady@kruszyna.pl