Interesanci przyjmowani są w dniach i godzinach pracy urzędu.