Skład Rady Gminy

Imię i Nazwisko

Funkcja

Józef Wąsikiewicz

Przewodniczący Rady

Elżbieta Jasak

Wiceprzewodniczący Rady

Mariusz Dobrakowski

Członek Rady

Wiesława Domagała

Członek Rady

Milena Kalwik

Członek Rady

Roman Kołaczkowski

Członek Rady

Anna Kosela

Członek Rady

Henryk Kowalski

Członek Rady

Marek Kruk

Członek Rady

Andrzej Łapeta

Członek Rady

Agnieszka Maj

Członek Rady

Adam Musiał

Członek Rady

Iwona Niemiec

Członek Rady

Piotr Rybak

Członek Rady

Sebastian Wysmołek

Członek Rady