Redaktor techniczny - Piotr Włodarczyk
tel. 343202003 wew. 39
email: informatyk@kruszyna.pl

Redaktorzy merytoryczni - spis redaktorów