Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kruszyna oznaczonej numerem ewidencyjnym 210, położonej w miejscowości Widzówek